ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಸಾಂಬಾರ್ ಸೌತೆ ಪಲ್ಯ (ಕೊಚ್ಚುಳಿ) / Madras Cucumber Palya (Kochchuli)

ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ / Finger Millet (Ragi) Rotti

ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ / Raw Mango Chutney