ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಸಿಹಿ ಪಳದ್ಯ | ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಸಿಹಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಹುಳಿ

ಕಾಯಿ ಉಂಡೆ । ಕಾಯುಂಡೆ

ಮೂಲಂಗಿ ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ

ಸವತೆಕಾಯಿ ಹಶಿ । ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಾಸಿವೆ

ಆರೆಂಜ್ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಾಲ್ಸ್ | ಎನರ್ಜಿ ಬೈಟ್ಸ್

ಝುಕಿನಿ - ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ । ಝುಕಿನಿ ವಡಪೆ

ಹವ್ಯಕ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ

ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬರ್ಫಿ

ಬ್ರೋಕ್ಲಿ - ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕಟ್ಲೆಟ್ | ಬ್ರಾಕ್ಲಿ - ಆಲೂ ಕಟ್ಲೆಟ್ | ಬ್ರಾಕ್ಲಿ ಟಿಕ್ಕಿ

ಪುದೀನಾ ಎಲೆಯ ತೊಕ್ಕು | ತೆಂಗಿನತುರಿ ಹಾಕದ ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿ

ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪೇಪರ್ ದೋಸೆ । ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ತೆಳ್ಳೇವು

ಕ್ಯಾಬೇಜ್ - ಮೊಳಕೆ ಹೆಸರುಕಾಳು ಮಸಾಲೆ ಪಲ್ಯ