ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳಿನ ಪಲ್ಯ / Black-eyed peas palya

ಅಡೈ ದೋಸೆ / Adai Dosa

ಕಿತ್ತಳೆ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಗೊಜ್ಜು / Orange Peel Gojju

ಚಕ್ಕುಲಿ ಮುರುಕು / Chakkuli Muruku

ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಚಿತ್ರಾನ್ನ / Lemon Rice with Sweetcorn

Set Dosa / ಸೆಟ್ ದೋಸೆ

ಶೇಂಗಾ(ನೆಲಗಡಲೆ) ಹಲ್ವಾ / Groundnut Burfi

ಶುಂಠಿ ತಂಬುಳಿ / Shunthi ( Ginger) Tambuli

ಮಂಡಕ್ಕಿ ಚುಡುವಾ (ಚುರುಮುರಿ) / Puffed Rice Churumuri

ಅಕ್ಕಿಹಿಟ್ಟಿನ ರೊಟ್ಟಿ / Rice Flour Rotti

ಖಾರದ ಪುಡಿ / Kharada Pudi