ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಫ್ರೂಟ್ ಯೋಗರ್ಟ್ | Fruit Yogurt

ನವಿಲುಕೋಸು ಪರೋಟ | ಟರ್ನಿಪ್ ಪರೋಟ | Turnip Paratha | Navilukosu Paratha

ಕಾರ್ನ್ ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆ ಕಾಳಿನ ಸಲಾಡ್ (ಕೋಸಂಬರಿ) | Corn and Sprouts Salad

ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಪಾಯಸ | Jack Fruit Kheer | Jack Fruit Payasa

ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸಿಹಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ | Mango Sweet Pickle

ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಸ್ । ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಸಂಡಿಗೆ | Jack Fruit Chips

ಗಿಣ್ಣು | Ginnu | Junnu | Posu | Kharvas

ಸಕ್ಕರೆ ಹೋಳಿಗೆ (ಒಬ್ಬಟ್ಟು) | Sakkare Holige (Obbattu)