ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಎಳ್ಳುಂಡೆ / Sesame Seeds Laddoo

ರವಾ ದೋಸೆ / Semolina Dosa

ಕಳಲೆ ಬಜ್ಜಿ / Bamboo shoot Bajji (Fritters)

ಆಲೂ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಡ್ರೈ ಕರ್ರಿ / Aloo Capsicum dry curry

ಪೈನಾಪಲ್ ಜ್ಯಾಮ್ / Pineapple Jam

ಕಳಲೆ ಪಲ್ಯ / Spiced Bamboo shoot (Kalale Palya)

ತರಕಾರಿ ಪೊಂಗಲ್ / Veg. Pongal

ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಚಕ್ಕುಲಿ / Urad Dal Chakli

ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೊಸರನ್ನ / Curd Rice..in a different way!

ಪಾಪ್ ಕಾರ್ನ್ / Pop Corn

ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಕರಕಲಿ / Malabar Spinach Curry (Karakali)