ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಹವ್ಯಕ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ

ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬರ್ಫಿ

ಬ್ರೋಕ್ಲಿ - ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕಟ್ಲೆಟ್ | ಬ್ರಾಕ್ಲಿ - ಆಲೂ ಕಟ್ಲೆಟ್ | ಬ್ರಾಕ್ಲಿ ಟಿಕ್ಕಿ

ಪುದೀನಾ ಎಲೆಯ ತೊಕ್ಕು | ತೆಂಗಿನತುರಿ ಹಾಕದ ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿ

ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪೇಪರ್ ದೋಸೆ । ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ತೆಳ್ಳೇವು

ಕ್ಯಾಬೇಜ್ - ಮೊಳಕೆ ಹೆಸರುಕಾಳು ಮಸಾಲೆ ಪಲ್ಯ

ಎಗ್ ಲೆಸ್ ಆರೆಂಜ್ ಕೇಕ್ । ಮೊಟ್ಟೆ ಬಳಸದ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಕೇಕ್ । ಐಯಂಗಾರ್ ಬೇಕರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಗ್ ಲೆಸ್ ಕೇಕ್

ಒಣಗಿಸಿಟ್ಟ ಹಲಸಿನ ಸೊಳೆ ಬಜ್ಜಿ | ಒಣ ಹಲಸಿನ ತೊಳೆಯ ರಾಯಿತ

ಆಲೂಗಡ್ಡೆ - ಸ್ನೋ ಪೀಸ್ ಪಲ್ಯ । ಮಿಶ್ರ ತರಕಾರಿಗಳ ಸಬ್ಜಿ

ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬೈಟ್ಸ್ । ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕ್ರಾಕಲ್ಸ್ । ಚಾಕೋ ಕೋಟೆಡ್ ರೈಸ್ ಬಬಲ್ಸ್

ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ಅಪ್ಪೆಹುಳಿ | ಸಿಹಿ - ಹುಳಿ ಅಪ್ಪೆಹುಳಿ

ಬದನೇಕಾಯಿ ಹಿಂಡಿ | ಬದನೇಕಾಯಿ ಸುಟ್ಟ ಬಜ್ಜಿ (ಗೊಜ್ಜು)। ಬದನೇಕಾಯಿ ಬರ್ತ

ಒಣಗಿಸಿದ ಹಲಸಿನ ತೊಳೆ । ಹಲಸಿನ ಸೊಳೆ ಒಣಗಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಸಂಡಿಗೆ ಮೆಣಸು । ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮೆಣಸು (ಬಾಳಕ)

ಮೂಲಂಗಿ ಎಲೆಯ ತೇಪ್ಲಾ । ಮೂಲಂಗಿ ಎಲೆ ಪರೋಟ | ಮೂಲಂಗಿ ಎಲೆಯ ರೊಟ್ಟಿ

ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನ ಕಟ್ನೆ । ಪಾಲಕ್ ಎಲೆಯ ಮೇಲೋಗರ

ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪೋಡಿ - ಓವನ್ ಹಾಗೂ ತವಾದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆಯ ಸಿಹಿ ಗೊಜ್ಜು । ಸಾಂಬಾರ್ ಸೊಪ್ಪಿನ ಗೊಜ್ಜು

ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ ಚಟ್ನಿ

ಗೆಣಸಲೆ | ಸಿಹಿ ಕಡುಬು

ಹನಿ ಡ್ಯೂ ಮೆಲನ್ ಪೇಯ | ಹನಿ ಡ್ಯೂ ಮೆಲನ್ ಕೂಲರ್